Gis Tec consulting doo - Beograd| Gis traffic environment construction and consulting

PROJEKTOVANJE

Projektovanje privremene saobraćajne signalizacije. Projektovanje rešenja ... Izrada projektne dokumentacije iz oblasti saobraćaja i saobraćajne signalizacije

PLANIRANJE

Planiranje i projektovanje saobraćaja sastoji se od kreiranja formalizovanih postupaka u cilju sagledavanja budućih kretanja u toj sferi

MODELOVANJE

Saobraćajno modelovanje i simulacije; Analiza signalnih vremena i analiza saobraćajnog toka i kapaciteta

GISTEC CONSULTING DOO BEOGRAD

GISTEC Consulting, d.o.o. je privatno preduzeće formirano 2005.godine.
Preduzeće pruža usluge iz oblasti saobraćajnog inženjeringa i projektovanja, planiranja transporta, građevinarstva, primeni geografskih informacionih sistema (GIS) kao i usluga vezanih za oblast zaštite životne sredine.
Kompanija je specijalizovana za razvoj projekata i studija za javni i privatni sektor.

Naši zaposleni imaju mnogo godina radnog iskustva u sektoru:
• Transporta
• GIS-a - geografskih informacionih sistema
• Oblasti zaštite životne

vise o tome...


KONTAKT FORM


Reference

Browse through the vast selection of vehicles that have recently been added to our inventory.

Saobraćajna analiza varijanti u VISUM-u za vreme sanacije mosta „Gazela“, Beograd, Srbija, 2007.
Projekat privremene saobraćajne signalizacije - GMRS “Kovačica” – Debeljača – Opovo, Srbija, 2014.
Socio-ekonomsko vrednovanje Metro sistema – dopunske analize u Beogradu, Srbija, 2013.
Analiza saobraćajnih tokova za potrebe PDR-a - Beograd, Srbija, 2012.
Analiza saobraćaja u zoni brodogradilišta u Novom Sadu, 2018-2019
Modelovanje transportnih zahteva za ADRIAMOS projekat, 2014.

scroll up