Gis Tec consulting doo - Beograd| Gis traffic environment construction and consulting

PROJEKTOVANJE

Projektovanje privremene saobraćajne signalizacije. Projektovanje rešenja ... Izrada projektne dokumentacije iz oblasti saobraćaja i saobraćajne signalizacije

PLANIRANJE

Planiranje i projektovanje saobraćaja sastoji se od kreiranja formalizovanih postupaka u cilju sagledavanja budućih kretanja u toj sferi

MODELOVANJE

Saobraćajno modelovanje i simulacije; Analiza signalnih vremena i analiza saobraćajnog toka i kapaciteta

GISTEC CONSULTING DOO BEOGRAD

GISTEC Consulting, d.o.o. je privatno preduzeće formirano 2005.godine.
Preduzeće pruža usluge iz oblasti saobraćajnog inženjeringa i projektovanja, planiranja transporta, građevinarstva, primeni geografskih informacionih sistema (GIS) kao i usluga vezanih za oblast zaštite životne sredine.
Kompanija je specijalizovana za razvoj projekata i studija za javni i privatni sektor.

Naši zaposleni imaju mnogo godina radnog iskustva u sektoru:
• Transporta
• GIS-a - geografskih informacionih sistema
• Oblasti zaštite životne

vise o tome...


KONTAKT FORM


Reference

Browse through the vast selection of vehicles that have recently been added to our inventory.

Tehnička kontrola projekta privremene saobraćajne signalizacije u Krnješevcu, Dobanovcu 2 i Šimanovcu, Srbija, 2016.
Saobraćajna studija sa analizom varijantnih rešenja pristupu Hotelu Jugoslavija, Beograd, Srbija, 2009.
Višekriterijumska saobraćajna analiza Idejnih varijatnih rešenja petlje „Radnička“, Beograd, Srbija, 2010.
Analiza saobraćajnih tokova - IKEA Zapad, Beograd, Srbija, 2013.
Tehnička kontrola glavnog projekta saobraćajne signalizacije, 2017.
Saobraćajna analiza postojećeg i budućeg stanja saobraćaja na delu Auto-puta koji prolazi kroz Beograd, Srbija, 2010.

scroll up