Gis Tec consulting doo - Beograd| Gis traffic environment construction and consulting

PROJEKTOVANJE

Projektovanje privremene saobraćajne signalizacije. Projektovanje rešenja ... Izrada projektne dokumentacije iz oblasti saobraćaja i saobraćajne signalizacije

PLANIRANJE

Planiranje i projektovanje saobraćaja sastoji se od kreiranja formalizovanih postupaka u cilju sagledavanja budućih kretanja u toj sferi

MODELOVANJE

Saobraćajno modelovanje i simulacije; Analiza signalnih vremena i analiza saobraćajnog toka i kapaciteta

GISTEC CONSULTING DOO BEOGRAD

GISTEC Consulting, d.o.o. je privatno preduzeće formirano 2005.godine.
Preduzeće pruža usluge iz oblasti saobraćajnog inženjeringa i projektovanja, planiranja transporta, građevinarstva, primeni geografskih informacionih sistema (GIS) kao i usluga vezanih za oblast zaštite životne sredine.
Kompanija je specijalizovana za razvoj projekata i studija za javni i privatni sektor.

Naši zaposleni imaju mnogo godina radnog iskustva u sektoru:
• Transporta
• GIS-a - geografskih informacionih sistema
• Oblasti zaštite životne

vise o tome...


KONTAKT FORM


Reference

Browse through the vast selection of vehicles that have recently been added to our inventory.

Modelovanje transportnih zahteva za ADRIAMOS projekat, 2014.
Idejno rešenje i Glavni projekat saobraćajne signalizacije Obalskog puta (805 km), Libija, 2010. – 2013.
Modelovanje transportnih zahteva za REBIS II, 2013. – 2014.
Saobraćajna studija sa analizom varijantnih rešenja pristupu Hotelu Jugoslavija, Beograd, Srbija, 2009.
Studija razvoja i implementacije biciklističkih staza na Novom Beogradu, Srbija, 2006.
Analiza međusobnih uticaja transportnog sistema grada i razvoja područja Ade Huje, Beograd, Srbija, 2008.

scroll up