Projekti

Gistec consulting

Saobraćajna studija koja razmatra saobraćajne tokove na Beogradskoj tvrđavi, Beograd, Srbija, 2007.

Saobraćajna studija koja razmatra saobraćajne tokove na Beogradskoj tvrđavi (Studija i analiza kretanja posetilaca urađena u VISUM-u), Beograd, Srbija, 2007.

NOVOSTI


scroll up