Projekti

Gistec consulting

Mikrosaobraćajna analiza varijantnih rešenja pristupa marini Dorćol za potrebe izrade PDR, Beograd, Srbija, 2009.

Mikrosaobraćajna analiza varijantnih rešenja pristupa marini Dorćol za potrebe izrade PDR za područje između ulica: Francuske, Tadeuša Košćuška i postojeće pruge na Dorćolu (Analiza – VISUM, simulacija i vrednovanje – VISSIM), Beograd, Srbija, 2009. 

NOVOSTI


scroll up