Projekti

Gistec consulting

Saobraćajna studija sa analizom varijantnih rešenja pristupu Hotelu Jugoslavija, Beograd, Srbija, 2009.

Saobraćajna studija sa analizom varijantnih rešenja pristupu Hotelu Jugoslavija, kako na makro nivou (VISUM) tako i na mikro nivou (VISSIM), i njegovog uticaja na saobraćajnu mrežu u okruženju, Beograd, Srbija, 2009. 

NOVOSTI


scroll up