Projekti

Gistec consulting

Višekriterijumska saobraćajna analiza Idejnih varijatnih rešenja petlje „Radnička“, Beograd, Srbija, 2010.

Višekriterijumska saobraćajna analiza Idejnih varijatnih rešenja petlje „Radnička“, Beograd, Srbija, 2010.

Detaljni opis projekta:

Cilj izrade saobraćajne Analize bio je vrednovanje i predlog optimalnog saobraćajnog i građevinskog rešenja denivelisane raskrsnice "Radnička", koja pripada prvoj deonici "Unutrašnjeg magistralnog poluprstena" - UMP-a u Beogradu.

Analiza se sastojala od:

 • Prikaza određene studijske i projektne dokumentacije
 • Prostorni obuhvat i ograničenja
 • Metodološki pristup:
  • koncept saobraćajnog i građevinskog rešenja sa izabranim atributima
  • kvantitativni podaci o utvrđenim predloženim idejnim rešenjima i njihovim predmerom i predračunom radova
  • kvantitativni podaci o proceni uticaja razmatranih varijanti na proces odvijanja saobraćaja u toku trajanja izgradnje objekta
  • saobraćajni pokazatelji dobijeni mikro simulacijom saobraćaja (VISSIM) za svaku od razmatranih varijanti za merodavno saobraćajno opterećenje za 2021. godinu
 • Opis varijanti (dve varijante “zrakasta” i “kružna)
 • Analiza predloženih Idejnih rešenja petlje “Radnička”
 • Saobraćajna osnova (merodavna saobraćajna opterećenja)
 • Testiranje i funkcionalno vrednovanje varijanti:
  • SAW metoda
  • testiranje modela za različite scenarije
 • Višekriterijumsko vrednovanje varijanti (analiza osetljivosti)
 • Izbor najpovoljnije varijante
 • 3D animacija

 

Tip pružene usluge:

 • Prikupljanje i analiza projektne dokumentacije
 • Mikro simulacija saobraćaja za dve varijante u 2021. godini
 • Višekriterijumsko vrednovanje i upoređivanje varijanti
 • Izbor najpovoljnije varijante
 • 3D Animacija
 • Prezentacija

NOVOSTI


scroll up