Projekti

Gistec consulting

Saobraćajna analiza postojećeg i budućeg stanja saobraćaja na delu Auto-puta koji prolazi kroz Beograd, Srbija, 2010.

Saobraćajna analiza postojećeg i budućeg stanja saobraćaja na delu Auto-puta koji prolazi kroz Beograd (od ulice Omladinskih brigada do ulice Vojislava Ilića) kako na makro nivou (VISUM) tako i na mikro nivou (VISSIM) i njegov uticaj na saobraćajnu mrežu, Srbija, 2010.

NOVOSTI


scroll up