Projekti

Gistec consulting

Analiza saobraćajnih tokova u gravitacionoj zoni novog mosta preko špica Ade Ciganlije, Beograd, Srbija, 2011.

Analiza saobraćajnih tokova u gravitacionoj zoni novog mosta preko špica Ade Ciganlije u privremenom režimu saobraćaja po otvaranju mosta za motorni saobraćaj, Beograd, Srbija, 2011.

Detaljan opis projekta:

Cilj izrade Analize je bio da se na bazi mikrosimulacije odvijanja saobraćaja, navedenog dela mreže, definiše optimalni privremeni režim odvijanja saobraćaja u užoj i široj zoni novog mosta preko Ade Ciganlije.

Na osnovu Saobraćajnog Masterplana Beograda (Smartplan 2008. godinu) – za jutarnji vršni sat urađena je:

  • Makro-simulacija u VISUMu (prikupljanje podataka na terenu, kalibracija modela, definisanje opterećenja na saobraćajnoj mreži...)
  • Mikro simulacija u VISSIMu (korekcija elemenata saobraćajne mreže, vrednovanje i analiza dobijenih podataka)

 

Na osnovu analize dobijenih podataka uočena su kritična mesta, postojeće saobraćajne mreže u zoni novog mosta preko Ade Ciganlije, za koja su predložena rešenja i ponovo je izvršeno vrednovanje i analiza.

 

Tip pružene usluge:

  • Makro i mikro simulacija saobraćaja
  • Analiza dobijenih podataka
  • Iznalaženje rešenja za pojedina zagušenja na mreži
  • Vrednovanje mreže sa korekcijom
  • Prezentacija Investitoru uočenih problema i njihovo rešenje

 

 

 

 

NOVOSTI


scroll up