Projekti

Gistec consulting

Analiza saobraćajnih rešenja priključka UMP-a na Novom Beogradu, Srbija, 2012.

Analiza saobraćajnih rešenja priključka UMP-a na Novom Beogradu pomoću makro (VISUM) i mikro (VISSIM) simulacije saobraćajnih tokova, Beograd, Srbija, 2012. 

Detaljan opis projekta:

Cilj izrade Analize je bio da se odredi optimalna varijanta priključka UMP-a na ulicu Antifašističke borbe i ulicu Đorđa Stanojevića u Beogradu. Na osnovu Saobraćajnog Masterplana Beograda (Smartplan) za 2010. godinu – za jutarnji vršni sat urađena je:

  • Makro simulacija u VISUM-u, analiza četiri saobraćajna rešenja priključka UMP-a sa ulicom Antifašističke borbe i ulicom Đorđa Stanojevića. Posmatrajući uticaj navedenog priključka na užu zonu oko UMP-a od Mosta na Adi do priključka na ulicu Antifašističke borbe i ulicu Đorđa Stanojevića
  • Makro simulacija u VISUM-u, testiranje četiri saobraćajna rešenja priključka UMP-a posmatrajući širu zonu UMP-a od Mosta na Adi do raskrsnice sa ulicom Tošin bunar. Da bi se video uticaj ovih rešenja na ceo potez UMP-a na Novom Beogradu
  • Mikro simulacija, analiza i vrednovanje četiri saobraćajna rešenja priključka UMP-a na ulicu Antifašističke borbe i ulicu Đorđa Stanojevića za užu zonu oko UMP-a
  • Analiza ekonomskog vrednovanja na osnovu dobijenih podataka simulacijom
  • Na osnovu svega navedenog izabrana je optimalna varijanta

 

Tip pružene usluge:

  • Modelovanje saobraćaja na makro i mikro nivou
  • Više prezentacija i sastanci sa Investitorom, predstavnicima Direkcije za građevinsko zemljište, Sekretarijata za saobraćaj, Direkcije za javni prevoz…
  • Analiza dobijenih podataka

NOVOSTI


scroll up