Projekti

Gistec consulting

Analiza saobraćajnih tokova u zoni komercijalnih i privrednih sadržaja (IKEA Istok), Beograd, Srbija, 2012.

Analiza saobraćajnih tokova u zoni komercijalnih i privrednih sadržaja duž autoputa Beograd – Niš južno od naplatne rampe Bubanj potok pomoću makro (VISUM) i mikro (VISSIM) simulacije saobraćajnih tokova, Beograd, Srbija, 2012. 

Detaljan opis projekta:

Osnovni zadatak ove Analize je bio da se ispitaju uslovi saobraćaja na gradskoj mreži u novoplaniranoj zoni komercijalnih sadržaja, te da se definiše prvo na makro nivou a zatim i na mikro nivou saobraćajna mreža koja će zadovoljavajuće prihvatiti saobraćaj generisan razvojem u zoni IKEA i ostalim zonama komercijalnog kompleksa.

Analizom je obuhvaćeno:

 • Posmatrano područje na makro-nivou (VISUM):
  • generisanje putovanja
  • proračun očekivanog broja putovanja
  • revidiranje Smartplan modela
  • analiza posmatranog područja za 2014. godinu (prva i druga faza)
  • analiza posmatranog područja za 2021. godinu
 • Posmatrano područje na mikro-nivou (VISSIM) za 2021. godinu
  • Korekcija elemenata saobraćajne mreže
  • Simulacija i vrednovanje određenih parametara
  • Uočavanje nedostataka i nalaženje rešenja za poboljšanje kapaciteta pojedinih elemenata mreže
  • Korekcija mikro – modela i ponovo vrednovanje
  • Dobijanje i prezentovanje izlaznih rezultata

 

Tip pružene usluge:

 • Modelovanje saobraćaja na makro i mikro nivou
 • Sastanci sa Investitorom i predstavnicima IKEe u vezi buduće saobraćajne mreže
 • Više prezentacija, ukazivanje na problem i rešavanje problema buduće mreže
 • Analiza dobijenih podataka  

NOVOSTI


scroll up