Projekti

Gistec consulting

Mikro simulacija (VISSIM) za tri varijante funkcionisanja saobraćaja na Autokomandi, Beograd, Srbija, 2012.

Mikro simulacija (VISSIM) za tri varijante funkcionisanja saobraćaja na Autokomandi i animacija najpovoljnije varijante, Beograd,  Srbija, 2012. 

Detaljan opis projekta:

Urađena je Analiza saobraćajnih tokova za raskrsnicu „Autokomanda“ u Beogradu na makro – nivou pomoću PTV Vision – VISUM mikrosimulaciong programa. Na osnovu dobijenih geodetskih podloga (za postojeće stanje i tri buduće varijante), građevinskih rešenja i VISUM modela Smartplan Beograda urađena je mikro simulacija saobraćaja.

Vrednovanje parametara mikro simulacije saobraćaja:

 • Maksimalni protok
 • Broj konfliktnih tačaka
 • Prosečan red vozila
 • Maksimalni red vozila
 • Vremenski gubici po vozilu
 • Nivo usluge

 

Tip pružene usluge:

 • Mikro-simulacija
 • Vrednovanje
 • Analiza dobijenih podataka
 • Priprema prezentacije
 • Prezentacija

 

NOVOSTI


scroll up