Projekti

Gistec consulting

Analiza saobraćajnih tokova za zonu oko kompleksa „Beko“ u Beogradu, Srbija, 2012.

Analiza saobraćajnih tokova na makro (VISUM) i mikro (VISSIM) nivou za zonu oko kompleksa „Beko“ u Beogradu, Srbija, 2012. 

Na osnovu brojanja saobraćaja i sagledavanju namene kompleksa „Beko“ urađena je Analiza korišćenjem Smartplan modela (VISUM) za 2012 i 2018 godinu.

Iz makro simulacije, VISUM modela, prebačeni su podaci u VISSIM i urađena je mikro simulacija.

Tokom posmatranja simulacije uočeni su nedostaci na tri semaforisane raskrsnice i izvršena je korekcija signalnih planova pomoću inženjerskog alata Synchro.

Zatim je izvršeno vrednovanje dobijenih saobraćajnih pokazatelja (prosečna dužina reda, maksimalna dužina reda, ukupni prosečni vremenski gubici na prilazima, ukupni prosečni vremenski gubici za svaku raskrsnicu, nivo usluge za svaki prilaz na raskrsnicama i ulazima/izlazima).

Rezultat vrednovanja pokazao je da promena namene površine (novoprojektovanog kompleksa „Beko“) i korekcijom signalnih planova na semaforisanim raskrsnicama u okruženju, neće bitno uticati na protok i bezbednost saobraćaja kako okolne tako i ulaza/izlaza u/iz navedenog kompleksa. 

Radi boljeg vizuelnog sagledavanja kretanja vozila na posmatranoj zoni urađena je i 3D animacija za 2018 godinu.

NOVOSTI


scroll up