Projekti

Gistec consulting

Analiza saobraćajnih tokova - IKEA Zapad, Beograd, Srbija, 2013.

IKEA Beograd Zapadna prodavnica – Analiza saobraćajnih tokova pomoću mikro (VISSIM) simulacije saobraćaja, Beograd, Srbija, 2013. 

NOVOSTI


scroll up