Projekti

Gistec consulting

Modelovanje transportnih zahteva za autoput E-80, Srbija (VISUM), 2014. – 2015.

Modelovanje transportnih zahteva za autoput E-80 od administrativnog prelaza Merdare (sa Kosovom) do Doljevca preko Kuršumlije – obilaznice oko Prokuplja – Žitorađa, Srbija (VISUM), 2014. – 2015. 

Detaljan opis projekta:

Pravljen je Model transportnih zahteva za autoput E-80 od administrativnog prelaza Merdare (sa Kosovom) do Doljevca preko Kuršumlije – obilaznice oko Prokuplja – Žitorađa u programu PTV Vision – VISUM. Modelovanjem je obuhvaćeno:

 • Sistem zona i konektora (ukupan broj zona u modelu je 148):
  • 93 koje predstavljaju Srbiju
  • 38 zona predstavljaju Kosovo
  • 17 su spoljašnje zone
 • Podaci o putnoj mreži (ukupna dužina modelovane putne mreže je 5164 km):
  • 535 linkova i
  • 1339 čvorova
 • Kapacitet linka, brzine i VD - funkcije
 • Matrice putovanja
 • Kategorija vozila

 

Tip pružene usluge:

 • izrada modela (zona, linkova, konektora, proračun potrebnih parametara i sl.)
 • modelovanje u VISUM-u
 • pomaganje u analizi saobraćajnih parametara iz modela

NOVOSTI


scroll up