Projekti

Gistec consulting

Baze podataka i implementacije GIS-a za ulicu Paštrovićevu

Usaglašavanje baze podataka za potrebe Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda i implementacije GIS-a za ulicu Paštrovićevu

NOVOSTI


scroll up