Projekti

Gistec consulting

Baze podatakaza područje UMP-a III faza (Autokomanda - Trebinjska)

Formiranje baze podataka iz vlasničkih listova i veze sa grafičkim podacima za područje UMP-a III faza (Autokomanda - Trebinjska)

NOVOSTI


scroll up