Projekti

Gistec consulting

Baze podataka za područje između autoputa Beograd – Niš, Bulevar oslobođenja, Zvečanske, Bulevar Mira i Bul. vojvode Putnika, Prokop

Formiranje baze podataka iz vlasničkih listova i veze sa grafičkim podacima za područje između autoputa Beograd – Niš, Bulevar oslobođenja, Zvečanske, Bulevar Mira i Bul. vojvode Putnika, Prokop

NOVOSTI


scroll up