Projekti

Gistec consulting

Analiza saobraćajnih tokova - IKEA Zapad, Srbija, 2015. – 2016.

Analiza saobraćajnih tokova na makro (VISUM) i mikro (VISSIM) nivou za zonu komercijalnih sadržaja u Beogradu (IKEA „Beograd Zapad“), Srbija, 2015. – 2016.

NOVOSTI


scroll up