Projekti

Gistec consulting

Analiza saobraćajnih tokova za potrebe javne podzemne garaže u ulici Kneza Miloša, Beograd, Srbija, 2015. – 2016.

Analiza saobraćajnih tokova na makro (VISUM) i mikro (VISSIM) nivou za potrebe javne podzemne garaže u ulici Kneza Miloša i njen uticaj na saobraćajnu mrežu u okruženju, Beograd, Srbija, 2015. – 2016.

NOVOSTI


scroll up