Projekti

Gistec consulting

Modelovanje transportnih zahteva za REBIS II, 2013. – 2014.

Modelovanje transportnih zahteva za Regionalnu Balkansku Infrastrukturu Studiju “REBIS” II (VISUM), 2013. – 2014. 

Detaljan opis projekta:

Osnovni Cilj REBIS II modela je da razvije Model saobraćajne potražnje za period od 20 godina za područje koje pokriva, “South East Europe Transport Observatory” (SEETO), sveobuhvatnu mrežu na VISUM platformi.
Još jedan razlog za razvoj Modela bila je namera da se stvori model koji nije statičan već dinamičan alat za studije/analize/ stručne pripreme za određene komponente transportnog sistema (režimi i mreža) za Glavne i Idejne projekte, prethodne Studije opravdanosti i Studija opravdanosti saobraćajne mreže.

Dve glavne aktivnosti obuhvaćene u okviru ovog zadatka su:

 • Razvoj Modela saobraćajne potražnje za postojeće stanje. Potražnja saobraćajnog modela za postojeće stanje omogućava saobraćajne tokove za različite vidove prevoza (drumski, železnički, rečni i pomorski) na sveobuhvatnoj SEETO  mreži
 • Razvoj Modela saobraćajne potrožnje za period od 20 godina. Model saobraćajne potražnje daje preocenu saobraćajnih projekcija za sve prevoze (drumski, železnički, rečni i pomorski saobraćaj) za 2030. i 2033. na sveobuhvatnoj SEETO mreži

 

Modelovanjem je obuhvaćeno:

 • Podaci o mreži (prikupljanje podataka, usklađivanje procedura, spoljni izvori)
 • OD podaci (SEETO, TRANSTOOLS, NUTS2, NUTS3…).  Podaci o snabdevanju prevoza za sledeće mreže:
  • Drumska mreža
  • Železnička mreža – teret
  • Železnička mreža – putnici
  • Mreža plovnih puteva
  • Matrica Izvorno Ciljnih kretanja za putnike za drumski model
  • Matrica Izvorno Ciljnih kretanja za teretni saobraćaj za drumski, železnički, pomorski i rečni model
 • Saobraćajno modeliranje (drumski = 6554 km, železnički = 4676 km, rečni = 1359 km, pomorski = 11355 km):
 • Kapaciteti linkova, brzine and VD-funkcije
 • Sistem zona i konektora. Novi zonski system je pripremljen na osnovu metodologije studije. Zoniranje sistema je zasnovano na 1442 zone NUTS3 (Transtools), agregirano u 66 zone, od kojih SEETO područje predstavlja 45 zona i  21 su spoljne zone.  Zemlje u region su predstavljene kao:  22 zone Hrvatska, 7 zona BiH, 9 zona Srbija, 3 zone Albanija, 3 zone fYRoM, 1 zona Kosovo*, 1 zona Crna Gora, 12 susednih zona (1 Slovenija, 1 Austrija+ Schwitzerland, 1 Mađarska, 2 Rumunija, 2 Bugarska, 2 Grčka, 3 Italija), i - 9 spoljašnjih zona. Takođe, 7 glavnih zona su definisane, jedna za svaku zemlju u SEETO području.
 • Matrice putovanja – Modelovanje potražnje
 • Opterećenja. Za svaka od ovih dva segmenta potražnje su redefinisani: drumski putnici (auto), drumski teret (kamion), železnički putnički, železnički teret, rečni putnici, rečni teret, pomorski putnici, pomorski teret
 • Rute izbora modela, kalibracija i validacija
 • Saobraćajna prognoza
 • Završni model (drumski model, železnički model, model rečnim plovnim putevima, pomorski model)
 • Preporuke za poboljšanje modela i dalji razvoj

 

Tip pružene usluge:

 • prikupljanje podataka i dokumentacije
 • model za različite vidove transporta (drumski, železnički, rečni i pomorski) za putnike i teret
 • kalkulacija pojedinih parametara
 • analiza dobijenih podataka
 • prezentacija dobijenih podataka

NOVOSTI


scroll up