Projekti

Gistec consulting

Tehnička kontrola Glavnog projekta saobraćajne signalizacije, Kruševac, Srbija, 2016.

Tehnička kontrola Glavnog projekta saobraćajne signalizacije za postavljanje led displeja i portala u Kruševcu, Srbija, 2016.

NOVOSTI


scroll up