Projekti

Gistec consulting

Tehnička kontrola projekta saobraćaja i saobraćajne signalizacije u Beškoj, Srbija, 2016.

Tehnička kontrola projekta saobraćaja i saobraćajne signalizacije prilikom izgradnje privodnog telekomunikacionog optičkog kabla u Beškoj.

NOVOSTI


scroll up