Projekti

Gistec consulting

Tehnička kontrola projekta saobraćaja i saobraćajne signalizacije u Beograd, Srbija, 2016.

Tehnička kontrola projekta saobraćaja i saobraćajne signalizacije prilikom izgradnje privodnog telekomunikacionog optičkog kabla u Beograd-Altina.

NOVOSTI


scroll up