Projekti

Gistec consulting

Analiza saobraćajnih tokova na makro (VISUM) i mikro (VISSIM) nivou za potrebe novog tržnog centra u Mis Irbijevoj ulici, Beograd, Srbija, 2016. - 2017.

Analiza saobraćajnih tokova na makro (VISUM) i mikro (VISSIM) nivou za potrebe novog tržnog centra, u Mis Irbijevoj ulici, i njegov uticaj na saobraćajnu mrežu u okruženju, Beograd, Srbija, 2016. - 2017.

 

NOVOSTI


scroll up