Projekti

Gistec consulting

Analiza saobraćaja u zoni brodogradilišta u Novom Sadu, 2018-2019

Analiza saobraćaja pomoću Makro (VISUM) i mikro (VISSIM) simulacije saobraćajnih tokova na lokalitetu brodogradilišta u Novom Sadu, 2018-2019

NOVOSTI


scroll up