O nama

GISTEC CONSULTING

O NAMA - GISTEC

GISTEC Consulting d.o.o. pruža usluge iz oblasti saobraćajnog inženjeringa i projektovanja, primene geografskih informacionih sistema (GIS), planiranja transporta, građevinarstva i usluga vezanih za oblast zaštite životne sredine, konsaltinga i edukacije.

Kompanija je osnovana 2005. godine kao privatno preduzeće specijalizovano za razvoj projekata i studija za javni i privatni sektor. Tokom čitave decenije razvoja, naši zaposleni stekli su široko radno iskustvo u sektoru transporta, geografskih informacionih sistema i oblasti zaštite životne sredine. GISTEC Consulting d.o.o. od osnivanja do danas realizovao je više desetina uspešnih projekata u zemlji i inostranstvu.

Svih deset godina od osnivanja, posvećeni smo unapređenju saobraćaja u zemlji i inostranstvu uz upotrebu najsavremenijeg PTV Vision softvera (VISUM i VISSIM).

Glavne aktivnosti kompanije GISTEC Consulting su:

Saobraćaj

  • Planiranje saobraćaja i saobraćajne infrastrukture
  • Modelovanje saobraćaja na makroskopskom nivou uz softver PTV Vision – VISUM 
  • Modelovanje saobraćaja na mikroskopskom nivou uz sofver PTV Vision – VISSIM
  • Projektovanje saobraćajne infrastrukture (Glavni projekti, Idejni projekti, Detaljni projekti u zemlji i inostranstvu)


Geografski informacioni sistemi

  • Formiranje baza podataka korišćenjem ArcView softvera za baze katastarskih parcela sa grafičkim podacima
  • Aplikacija za integralno upravljanje radovima u Beogradu


Životna sredina

  • Akcioni planovi i Analize uticaja na životnu sredinu


Projekti konstrukcija

  • Projektovanje konstrukcija (Glavni i Idejni građevinski projekti konstrukcija)

 

 

NOVOSTI


scroll up