Planiranje i modelovanje

GISTEC Consulting

Planiranje i modelovanje

Planiranje i modelovanje saobraćaja jedna je od glavnih oblasti rada GISTEC Consulting d.o.o. Saobraćaj je organizovano kretanje transportnih jedinica na mreži saobraćaja i deli se na drumski, železnički, vazdušni i vodeni saobraćaj. Naše opredeljenje za drumski saobraćaj ogleda se i u upotrebi najsavremenijeg PTV Vision softvera (VISUM i VISSIM).

Svih deset godina od osnivanja, posvećeni smo unapređenju saobraćaja u zemlji i inostranstvu, a dodatni korak u tome poslednjih nekoliko godina predstavlja upotreba ove savremene platforme.

VISUM i VISSIM

PTV Vision softver VISUM

PTV VISUM je vodeći svetski softver za analizu saobraćaja, prognoze i GIS-based upravljanje podacima. On konzistentno modeluje sve učesnike u saobraćaju i njihove interakcije. Stručnjaci kompanije GISTEC Consulting koriste PTV VISUM model transportne mreže i zahteve saobraćaja, za analizu očekivanog protoka saobraćaja, planiranje usluga javnog prevoza i razvijanje naprednih saobraćajnih strategija i rešenja.

Ovo je platforma za modelovanje potražnje koja uključuje prognoziranje korisnika putovanja - kada putuju, koliko često putuju, gde idu, kojim putem, itd. Koristi se za modelovanje saobraćaja na makroskopskom nivou. Takođe se koristi u planiranju saobraćaja radi utvrđivanja potražnje po vidovima, korisnicima, svrhama i vremenima putovanja.

PTV Vision softver VISSIM

Ova platforma koristi se za modelovanje saobraćaja na mikroskopskom nivou. Njome je moguće modelovati sve tipove raskrsnica, koridora i drugih saobraćajnih objekata. PTV VISSIM prikazuje sve učesnike u saobraćaju i njihove interakcije u jednom modelu. Jedan od izlaznih rezultata mikro-simulacije, koji se primenjuje za prezentaciju rezultata je 3D animacija. VISSIM model je izuzetno značajan jer daje odgovore o prednostima i manama predloženih mera pre njihove implementacije.

Reference:

NOVOSTI


scroll up