Saobraćaj

GISTEC Consulting

Projektovanje

Projektovanje saobraćajne infrastrukture je deo aktivnosti GISTEC Consulting d.o.o. kojim se bavimo od samog osnivanja. Mnogobrojni Glavni projekti, Idejni projekti, Detaljni projekti u zemlji i inostranstvu potvrđuju naše zalaganje i uspešno poslovanje u oblasti projektovanja saobraćaja.

Projektovanje saobraćaja obuhvata aktivnosti pomoću kojih se sagledava sadašnje i moguće buduće stanje, sa dovoljno izvesnosti i pouzdanosti, kako bi se donele potrebne odluke i preduzele odgovarajuće mere za poboljšanje postojećeg stanja, realizaciju pozitivnih i umanjenje negativnih efekata razvoja.

Polazni korak koji naš tim preduzima u procesu projektovanja saobraćaja je analiza problema i dijagnoza stanja. Zatim dolazi definisanje ciljeva na osnovu objektivnih uticaja okruženja (ekonomija, društvo i politika razvoja) kao i ciljevi očuvanja i unapređenja životne sredine. Projektovanje više varijanti je kreativni proces istraživanja mogućih rešenja u kome usklađujemo indikatore buduće potražnje saobraćajnih usluga sa mogućnostima ponude po svakoj od varijanata.

Reference:NOVOSTI


scroll up